ДОМАШЕН        ХОМЕОПАТИЧЕН ЛЕКАР

Д-р Георги Миркович

д-р Георги Миркович д-р Георги Миркович д-р Георги Миркович д-р Георги Миркович
Къща "Миркович", Сливен Къща "Миркович", Сливен Къща "Миркович", Сливен Къща "Миркович", Сливен
д-р Георги Миркович (най-отпред),
Петър Дънов (в средата) и ученици